Home

 

 

Tijdens de middelbare school worden kinderen alleen maar duurder. Vooral jongens blijken ineens een bijna onstilbare honger te krijgen waardoor hun maaltijden een halve euro per dag duurder zijn dan die van meisjes. Toch 150 euro per jaar. Dan ook worden de schoolkosten hoger. Er komen rekeningen voor het schoolboekenfonds, bijdragen voor excursies en werkweken, gymkleding, consumpties op school, schriften, mappen, pennen. En zo rond het 16e jaar, als er ook nog eens een bedrag van 900 euro aan lesgeld verplicht is, gaan de rapportcijfers dalen en verschijnt er in veel huishoudboekjes een post bijles, meestal voor wiskunde of engels. Een uur bijles per week kost zeker 20 euro. Maar een handige student in de buurt doet het voor minder en vaak net zo goed. 
Volgens berekingen van Nibud en CBS kost een kind tussen 12 en 18 jaar gemiddeld ongeveer 28.600 euro, met de aantekening dat de bedragen per individu veel verder uiteenlopen dan bij jongere kinderen.

 

Meer informatie....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=