Home 

 


Zara (34) is een vluchtelinge uit Nigeria.

Ze heeft vanwege de de onlusten het land verlaten zonder haar diploma's en doolt al jaren rond zonder echt veel verder te komen.
Is nu onder de hoede van stichting Komp u ter hulp, die er voor gaat zorgen dat zij in 4-6 maanden een Ervaringscertifcaat Verworven Competenties (EVC) krijgt, dat vaktechnisch op ICT-MBO-3 ligt, met beroepsoverstijgend Bachelor.
Een EVC kost 2.500 euro, maar we hebben er wel vertrouwen in dat de gemeente Den Haag dat voor haar gaat betalen.


Van Vigor EVC bureau

Datum:

Thu, 11 Jan 2018 10:10:38 +0000

Van:

Klaas Hoeksema <klaas@vigor.nl>

Aan:

'info@komp-u-ter-hulp.nl' <info@komp-u-ter-hulp.nl>


Als ik het verhaal lees, doe je volgens mij goed en belangrijk werk. Ik hoorde al van assessoren dat ze onder de indruk waren van wat je voor je kandidaten doet. In de regio Rotterdam/Den Haag is er nu al een tekort aan 6.000  ict-ers. Die omscholingen moeten dus wel effectief zijn. Dat zou bij Zara dus wel eens heel erg in haar voordeel kunnen werken. Sinds kort is er een formeel erkend waardedocument dat op basis van onze beroepsoverstijgende competentiewaardering uitgegeven kan worden (zie bij www.ervaringscertificaat.nl onder “competentiebewijs”). Bij haar zou de koppeling ertoe kunnen leiden dat ze wellicht vaktechnisch gewaardeerd wordt op ict/mbo 3 en beroepsoverstijgend bachelor. Dan heeft ze echt een verhaal waarmee ze kan solliciteren.


Mooi dat je overigens de successen bij de Gemeente en UWV kan laten zien.
Dan moeten ze toch wel investeren


Wordt hopelijk snel vervolgd,
Met vriendelijke groet
Klaas Hoeksema
Directeur


De begeleiding vanaf haar aankomst is helaas niet optimaal geweest.

Toen ze 20 was (14 jaar geleden) hadden ze haar voor kunnen bereiden op de HBO 21 plus test en dan een Engelstalige opleiding, waarvan de richting voor dat moment totaal niet ter zake gedaan zou hebben.

Na 1 jaar had ze dan weer haar propedeuse behaald en zou dan toegang tot de universiteit hebben gehad.

Het blijkt dat niet iedereen op  de hoogte is van parallelle leerwegen die er, via een omweg, voor kunnen zorgen dat iemand weer op het juiste niveau verder kan. 
En dat dan met studiefinanciering (stufi)
Op het moment dat iemand stufi krijgt, kan de gemeente dan ook de uitkering stoppen.
     
Zara is goed in media, video en graphic design. (Edelweiss Entertainment)
En heeft thuis een complete studio met camera’s etc.

Haar ICT vorderingen worden op haar website gepubliceerd, inclusief haar video's.Helen is met het door Vigor verstrekte MBO-3  EVC, en haar portfolio ook direct aan het werk gekomen.
Was werkloos, ondanks haar  Havo-5 en 8 jaar administratieve werkervaring.
Dat is tegenwoordig een ruim beroep.
Oftewel: veel aanbod voor een beroep dat steeds meer geautomatiseerd wordt.

In 4 maanden om- en bijgeschoold, middels een UWV scholingsvoucher, naar
ICT beheer MBO-3-4 niveau 
Heeft zich uitgebreide kennis van IT-beheer eigen gemaakt, en is tevens in staat om administratieve werkzaamheden te verrichten (SAP en BAS)
Ze vond werk via qiss-it  
En heeft inmiddels de migratie voor de FNV naar Windows 10 afgerond
Werkt momenteel bij een servicedesk waar 26 verschillende bedrijven klant zijn.

Met een vaste aanstelling.

Helen-it.nl

 

En  dan nog Cheska, ook zo’n  paradepaardje.
Na wat trekken en duwen bij het college van beroep voor het hoger onderwijs, wel toelaatbaar voor 
HBO Business IT en Management.  

Directe doorstroom naar MBO-4
Vooralsnog is het Techniek College, een samenwerking van Zadkine en Albeda in Roterdam de enige, die middels een intakegesprek, en op basis van hun portfolio (website) ze naar MBO-4 door laat stromen.
 
Jongeren zonder opleiding met een uitkering.

De gemeente Den Haag worstelt met het probleem dat ze 4.500 jongeren een uitkering moet geven, en die aan werk of een scholing wil helpen.

Het gaat niet alleen maar om die 4.500 jongeren. maar om 12.700 jongen die geen opleiding en geen werk hebben.

Jongeren onder de radar die geen werk, geen opleiding en geen uitkering krijgen, maar thuis zitten, waarvan de ouders (voldoende?) inkomsten hebben.

jeugdwerkloosheid den haag


In Den Haag zitten er 8.200 onder de radar (12.700- 4.500) op 500.000 inwoners.
Landelijk omgeslagen 17 miljoen : 500.000 x 8.200 = 278.800 thuiszitters zonder uitkering.

Punt is dat jongeren die studiefinanciering krijgen uitgesloten kunnen worden van een uitkering.

Volgens de WWB regel is het zo; 
“dat er geen aanspraak op algemene bijstand bestaat voor de jongere: die uit ’s Rijks kas bekostigd onderwijs kan volgen en in verband daarmee aanspraak heeft op studiefinanciering” (stufi)

Maar dan moeten die jongeren wel toelaatbaar zijn voor een opleiding die recht geeft op stufi.

En daar wringt hem de schoen.

Alleen met VMBO-b of MBO-1 ben je toelaatbaar voor MBO-2 en indien je dan 18 jaar bent krijg je stufi en zou de uitkering kunnen stoppen.
Maar dat niveau hebben ze niet.

 

Komp u ter hulp is in staat om jongeren zonder enige vooropleiding te katapulteren  naar
ICT- beheer MBO-4 niveau met een training van 4 maanden.
Alleen het Techniek College, een samenwerking van Albeda en Zadkine in Rotterdam, is bereid om onze jongeren middels het beoordelen van hun portfolio en een intakegesprek in te laten stromen in MBO-4

Iets wat Mondriaan consequent blokkeert.

Omdat Mondriaan jongeren met potentie in dat langdurige traject van VMBO-MBO-1 naar MBO-2 dwingt, om door te kunnen stromen, komt de gemeente niet van die uitkeringstrekkers af, die vanwege een te lage vooropleiding, niet naar MBO-2 door mogen stromen van Mondriaan.
Daarnaast moet je iemand ouder dan 18 jaar ook niet in MBO-2 willen zien.
Directe instroom in ICT beheer MBO-4 komt de motivatie ten goede en dat correspondeert dan ook beter met de leeftijd.
Een jongere wil niet (meer) naar VMBO of MBO-1 en dan naar 2.
Dat veel te lange traject schrikt af.

 

Het verdient dan ook aanbeveling om Mondriaan er van  te overtuigen om jongeren die aantoonbaar een hoger niveau aan zouden kunnen, ook daar naar toe door te laten stromen.

Het is ons nog niet gelukt. En ook de stagebegeleiding van Mondriaan komt met allerlei kulverhalen waarom dat niet zou kunnen.
Wan de wet bepaalt dat volgens de stagebegeleider, die dat  telefonisch aangaf.

En op de vraag:

“Dus Zadkine is illegaal bezig?”

“Ja, eigenlijk wel”

Vooralsnog laten we dan ook geen stagiaires van Mondriaan meer toe.

Het vertikken om onze cursisten op hun merites te beoordelen, maar ons wel willen prostitueren voor hun ver onder de maat zijnde ICT opleiding wordt niet getolereerd.
Dat éénrichtingsverkeer wordt niet geaccepteerd.
Een MBO krijgt 7.600 euro aan budget voor 1.000 uur les en dan moet Komp u te hulp daarvan 500-850 uur stagebegeleiding geven en daar krijgen we niks voor.

   
Het komt er dus op neer dat Mondriaan laag ingeschaalde leerlingen, die middels zelf ontplooiing, naar een hogere opleiding zouden kunnen doorstromen blokkeert.

Zij dienen daar dan ook door de gemeente op aangesproken te worden.

Want hoe is het mogelijk dat door Komp u ter hulp in 4 maanden opgeleide jongeren wel naar MBO-4 in Rotterdam door mogen stromen en dat het in Den Haag niet kan?
Dan zit er structureel iets fout


Inti  Wajonger 21 jaar

    
Inti is een Wajonger zonder enige schoolkwalificatie.
En was ook be(ver)oordeeld met "geen arbeidsvermogen" dat door interventie van Komp u ter hulp, middels een wijzigingsformulier Wajong en herbeoordeling, werd omgezet in wél arbeidsvermogen.
Hij is na het volgen van het curriculum toegelaten met een EVC en zijn cijferlijst in september 2017 voor BBL-ICT-MBO-4 van het Techniek-College (Zadkine/Albeda) in Rotterdam.

Zie de bevestiging van zijn toelating.

Hij heeft een (onbetaalde) BBL baan met een vrijwilligersovereenkomst bij Komp u ter hulp.
En krijgt vanuit de stichting extra begeleiding voor maatschappijleer en Nederlands


Brent 16 jaar van speciaal onderwijs, Pleysierschool, in 1 jaar van MBO-1 naar MBO-4
3 5 jaar overslaan bij Zadkine-Albeda


Met sept 2016 van MBO-1 naar 2e klas MBO-3 en direct daaropvolgend in januari 2017 naar MBO-4Martina Wajonger 23 jaar

Comptia A+ certificatie. Mede dankzij Ingrid van Engelshoven wethouder onderwijs Den Haag