Zelfs de navigatiesystemen willen niet aan het VCP

De no go area (voor auto's) in Den Haag

Dat het overgrote deel van de stad daar flink onder te lijden heeft, zal ze een zorg zijn bij die VVD
Een ritje van 10 minuten duurt nu 30 minuten.

We zijn reuze benieuwd naar de reportage van de hedendaagse luchtvervuiling ten opzichte van vr dat VCP
Gelukkig beseffen die nu veel hogere concentraties uitlaatgassen terdege dat ze uit de buurt van dat centrum 
moeten blijven om de toorn van een woeste wethouder niet over zich heen te krijgen.